ماهنامه روستا

ماهنامه روستا، مجموعه‌ای است که در پایان هر ماه در اختیار مخاطبان گرامی قرار می‌گیرد. ماهنامه روستا در هر ماه به مهمترین موضوعی که مورد توجه محافل رسانه‌ای، جامعه روستایی و عشایری و مسئولان این حوزه قرار داشته، می‌پردازد و با گفتگو، تهیه گزارش و یادداشت از موضوع مورد نظر، مخاطبان گرامی را با ابعاد مختلف آن، آشنا می‌کند.