ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی مؤسسه:
تهران، خیابان ویلا – کد پستی: ۱۵۸۸۶۷۳۷۹۴ – روستا

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۰۴۳۲۴

تلفن برای مواقع اضطراری: ۰۹۱۰۱۲۳۱۲۸۶

اداره کل بازرگانی و تبلیغات روستا: ۰۲۱-۲۶۴۲۳۰۰۵

ایمیل: [email protected]